Quan tâm công tác quy hoạch, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ

Ngày 11/6, Hội LHPN quận Hoàn Kiếm đã tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về công tác cán bộ nữ và tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu tham dự buổi hội nghị  tọa đàm

Các đại biểu tham dự buổi hội nghị tọa đàm. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hiền Thúy- Chánh văn phòng Hội LHPN Hà Nội; Bùi Hoàng Phan- Phó Bí thư Thường trực quận ủy Hoàn Kiếm cùng các đồng chí đại diện các phòng, ban, ngành đoàn thể và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các phường và Chủ tịch Hội LHPN, Phó Chủ tịch Hội LHPN các phường

Đồng chí Trịnh Thị Huệ- Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm phát biểu khai mạc hội nghị tọa đàmĐồng chí Trịnh Thị Huệ- Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm phát biểu khai mạc hội nghị tọa đàm.

Khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Huệ- Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm cho biết: Trong những năm qua, công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng đã được cấp ủy chính quyền đặc biệt quan tâm, quận Hoàn Kiếm có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ, đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Công tác quy hoạch, đào tạo bổ nhiệm ngày càng tăng cả về số lượng và chất lương. Nhiều cán bộ nữ được tín nhiệm giao trọng trách các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị từ quận đến cơ sở phát huy hiệu quả vai trò, vị trí của các cán bộ nữ, thu hẹp dần khoảng cách về giới, đồng thời góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Nhiệm kỳ qua đã có 105 cán bộ nữ được đề bạt, bổ nhiệm vào các chức danh chủ chốt của phường và các phòng, ban, ngành, đoàn thể của quận; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt trên 30 % ; tỷ lệ cán bộ nữ chủ chốt toàn quận đạt 15,6 %

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác cán bộ nữ vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Nhận thức của một số cấp ủy và lãnh đạo một số đơn vị chưa quan tâm nhiều tới công tác cán bộ nữ; việc thực hiện các quy định  pháp luật về đào tạo đội ngũ  cán bộ nói chung và cán bộ nữ nói riêng vẫn còn bất cập ( độ tuổi, trình độ, cơ cấu ...); Một số cán bộ nữ vẫn còn biểu hiện an phận, chưa mạnh dạn tham mưu, việc đề xuất thực hiện các chế độ, chính sách còn hạn chế ...

Các đại biểu đều nhất trí công tác cán bộ nữ đạt kết quả  cao đó là nhờ sự quan tâm của Đảng ủy, nhất là người đứng đầuCác đại biểu đều nhất trí công tác cán bộ nữ đạt kết quả cao là nhờ sự quan tâm của Đảng ủy, nhất là người đứng đầu.

Tại hội nghị tọa đàm nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ nữ trên địa bàn quận, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và làm rõ một số vấn đề cơ bản: Vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, đặc biệt  cán bộ lãnh đạo, quản lý; vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ trong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện về công tác cán bộ nữ ... 

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Lê Mỹ Hương- Chủ tịch Hội LHPN phường Hàng Đào cho biết: Phường Hàng Đào có tỷ lệ cán bộ nữ cao, đội ngũ cán bộ nữ phát triển tương đối nhanh. Nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí tham gia cấp ủy chi bộ 9/28 nữ, đạt tỷ lệ 32%; các đồng chí tham gia là trưởng, phó các Hội, đoàn thể đạt tỷ lệ cao. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ nữ tham gia trong BCH đảng bộ phường là 7/14 đạt tỷ lệ 50%, trong đó Ủy viên Ban thường vụ có 3/4 đồng chí nữ đạt tỷ lệ 75%, đồng chí Bí thư và Phó bí thư Đảng ủy phường đều là nữ. Để có được kết quả nêu trên, trước hết là có sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác cán bộ nữ, nhất là người đứng đầu - đây là nguyên nhân hết sức quan trọng. Tại phường Hàng Đào, công tác cán bộ nữ đã được cấp uỷ quan tâm trong tất cả các khâu: quy hoạch, đào tạo ... Hội LHPN quận đã tổ chức và chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ quán triệt Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH”, phường đã xây dựng được quy hoạch cán bộ nữ trong quy hoạch cán bộ nói chung, quan tâm về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ và phát triển đảng viên nữ…

Đồng chí Trần Thanh Quang – Phó phòng Nội vụ UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Thời gian qua, đội ngũ cán bộ công chức nữ của Quận được tăng lên cả về số lượng và chất lượngĐồng chí Trần Thanh Quang – Phó phòng Nội vụ UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Thời gian qua, đội ngũ cán bộ công chức nữ của Quận được tăng lên cả về số lượng và chất lượng.

Đồng chí, Trần Thanh Quang – Phó phòng Nội vụ UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Thời gian qua, đội ngũ cán bộ công chức nữ của Quận được tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Công tác quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ nữ sau đào tạo đã được chú trọng, cơ cấu được trẻ hóa. Từ năm 2015 đến nay, Quận đã tổ chức hơn 200 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, trong đó tỉ lệ cán bộ nữ là 48,9 %. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia công tác Quản lý Nhà nước, là lãnh đạo các phòng chuyên môn, UBND các phường tăng lên, nhiều cán bộ nữ đã được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt của các đơn vị. Tuy nhiên, qua số liệu phân tích tỷ lệ nữ cán bộ công chức tham gia lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền hàng năm có tăng song chưa tương xứng vai trò, tiềm năng, sự phát triển của phụ nữ trong giai đoạn mới,

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ quận Hoàn Kiếm, các đại biểu đã đồng tình với một số giải pháp trong thời gian tới đối với công tác cán bộ nữ: Tiếp tục nâng cao nhận thức, quan điểm về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ nói chung, đào tạo cán bộ nữ nói chung trong thời kỳ mới; tham mưu với các cấp về tăng cường công tác cán bộ nữ; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các cấp, các ngành; định kỳ tổ chức sơ kết việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ nữ nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu trong công tác cán bộ nữ: tiếp tục tích cực, chủ động phát hiện, giới thiệu phụ nữ ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp, tạo nguồn phát triển cán bộ nữ, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý… Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp…

Đồng chí Bùi Hoàng Phan- Phó Bí thư Thường trực quận ủy Hoàn Kiếm  phát biểu tại hội nghịĐồng chí Bùi Hoàng Phan- Phó Bí thư Thường trực quận ủy Hoàn Kiếm phát biểu tại hội nghị

Tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào Dự thảo Báo cáo Chính trị 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã với tinh thần trách nhiệm cao, các ý kiến đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020-2025 (dự thảo lần thứ 5) . Các ý kiến cơ bản nhất trí với Chủ đề Đại hội "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, đoàn kết; xây dựng, phát triển quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh" và cho rằng chủ đề đã mang tính khái quát cao, cụ thể, rõ ràng và toát lên tinh thần của Đại hội lần thứ  XXVI Đảng bộ quận. Bên cạnh đó, các ý kiến đều nhất trí những nội dung cơ bản thể hiện trong Dự thảo văn kiện; đồng thời cũng thẳng thắn nêu ra những nội dung cần làm rõ, cần được quan tâm xem xét và tiếp thu nghiêm túc về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội để bổ sung hoàn thiện vào Báo cáo chính trị. Cụ thể, trong phương hướng cho nhiệm kỳ tới, về lĩnh vực kinh tế Báo cáo Chính trị có nêu : Mở rộng và phát triển kinh tế ban đêm, cần làm rõ khái niệm kinh tế ban đêm để đưa vào báo cáo cho phù hợp; đối với nhiệm vụ về lĩnh vực quản lý và xây dựng đô thị, có ý kiến cho rằng cần có giải pháp cụ thể hơn nữa để hoàn thành việc xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ tại Việt Hưng, quận Long Biên và triển khai thực hiện việc giãn dân phố cổ giai đoạn 1 . Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ quận xác định 3 khâu đột phá, trong đó cần có biện pháp cụ thể để thực hiện khâu đột phá thứ hai với nội dung xây dựng quận Hoàn Kiếm là đô thị kiểu mẫu của Thủ đô, hướng tới đô thị thông minh ...

Kết luận hội nghị tọa đàm đồng chí Bùi Hoàng Phan- Phó Bí thư Thường trực quận ủy Hoàn Kiếm đã trân trọng cảm ơn các đại biểu dự Hội nghị đã nghiên cứu các văn kiện và có những ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết, phong phú vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2020-2025.  Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại tọa đàm, đề nghị Hội Phụ nữ quận sẽ tổng hợp, trình Ban chấp hành Đảng bộ thống nhất, trình ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận.

Đối với công tác cán bộ nữ, trong thời gian tới, đồng chí Bùi Hoàng Phan đề nghị phát huy vai trò của Hội LHPN quận, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị cùng với ngành Tổ chức làm nòng cốt trong tham mưu về nhân sự cán bộ nữ. Hội LHPN các cấp phải sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả để xã hội nhìn nhận, đánh giá đúng vai trò của phụ nữ; tổ chức nhiều hoạt động phù hợp để bản thân chị em có cơ hội học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, để  đảm nhiệm được các chức danh khi được đề bạt, bổ nhiệm; phát triển mạng lưới cán bộ nữ.  Đối với chị em phụ nữ cũng cần nỗ lực phấn đấu, khắc phục những khó khăn của bản thân, tự tin và sẵn sàng nhận nhiệm vụ để có cơ hội phát huy tiềm năng trí tuệ của mình đóng góp cho sự phát triển chung của quận, thành phố Hà Nội .

 THANH THANH

 

Bạn đang đọc bài viết Quan tâm công tác quy hoạch, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ tại chuyên mục Công tác đội của Nguoiphutrach.vn. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913533992 hoặc gửi về hòm thư [email protected]