Tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19

UBND TP yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ nhằm tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 như giảm giá thuê đất, hỗ trợ các cơ sở lưu trú, khách sạn tham gia công tác cách ly; miễn, giảm các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP rà soát,  giải quyết theo quy định với việc xem xét miễn, giảm các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid -19Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP rà soát, giải quyết theo quy định với việc xem xét miễn, giảm các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid -19

Về biện pháp giảm giá thuê đất, UBND TP giao Cục Thuế TP chủ trì triển khai chính sách gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất TP căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát, đề xuất giảm các loại phí, lệ phí thu liên quan đến quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, các nội dung liên quan (nếu có) thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND TP, gửi Cục Thuế TP Hà Nội chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND TP trình HĐND TP quyết nghị.

Với các biện pháp hỗ trợ các cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế để tăng công suất, giảm giá thành và giá bán, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo. Sở Du lịch chủ trì phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP tạo điều kiện cho các khách sạn tham gia công tác cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tham gia các hoạt động xúc tiến, tuyên truyền quảng bá của TP ở trong nước và quốc tế theo quy định pháp luật và chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP Hà Nội năm 2020. Chủ động tạo điều kiện ưu tiên các khách sạn tham gia công tác cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trong việc tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn về nghiệp vụ du lịch trong khách sạn (buồng, bàn, bếp, lễ tân).

Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP rà soát, tổng hợp, giải quyết theo quy định đối với việc xem xét miễn, giảm các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, nhân viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở y tế tư nhân và cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập đang tham gia đóng (phần do người sử dụng lao động phải nộp) trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 và trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch Covid-19.

Về chỉ đạo các doanh nghiệp và đơn vị trong ngành thông tin truyền thông có những cam kết hỗ trợ ngành giáo dục trong giai đoạn chống dịch Covid-19 như hỗ trợ miễn phí các phần mềm dạy học; miễn phí toàn bộ cước phí truy cập dữ liệu cho học sinh, sinh viên và giáo viên liên quan đến các chương trình học từ xa, học qua Internet, UBND TP giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông làm căn cứ, cơ sở để tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định; trường hợp có khó khăn vướng mắc, hoặc những nội dung vượt thẩm quyền, tham mưu báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo.

VIỆT BÁCH

Bạn đang đọc bài viết Tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 tại chuyên mục Tiêu Điểm của Nguoiphutrach.vn. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913533992 hoặc gửi về hòm thư [email protected]