Từ 15/7, áp dụng đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Ngày 27/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp.
Mức đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được áp dụng từ 15.7.2020.
 
Theo Nghị định, mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do người sử dụng lao động đóng được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động và (trừ trường hợp là giúp việc gia đình ), theo một trong các mức sau:
 
Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước.
 
Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH được áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thời hạn áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BNN là 36 tháng, kể từ tháng quyết định áp dụng mức đóng có hiệu lực.
 
Đối với người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng tương ứng theo điều kiện từng trường hợp quy định ở trên; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

 

P. V

Bạn đang đọc bài viết Từ 15/7, áp dụng đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tại chuyên mục Văn hóa đội viên của Nguoiphutrach.vn. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913533992 hoặc gửi về hòm thư [email protected]