Hà Nội xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính

  • 09:11, 15/06/2020
Theo Báo cáo phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của thành phố, Hà Nội đạt 84,64% xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiếp tục duy trì, giữ vững thứ hạng cao.

(Ảnh: Minh họa)

Hà Nội tiếp tục được Trung ương nhìn nhận, đánh giá cao về công tác CCHC, đặc biệt là tính năng động, sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố; công tác cải cách TTHC; mức độ thu hút đầu tư và các sáng kiến, giải pháp CCHC đem lại hiệu quả cao trong công việc.

Các chỉ số thành phần CCHC của thành phố Hà Nội được Bộ Nội vụ đánh giá khá toàn diện, trong đó 6/8 chỉ số thành phần đạt kết quả trên 80%, một số chỉ số thành phần được Trung ương nhìn nhận đánh giá rất cao: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Để tiếp tục duy trì, nâng cao thứ hạng Chỉ số CCHC, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính của thành phố và khắc phục những chỉ số thành phần chưa được cải thiện, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết quả thực hiện CCHC.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự ủng hộ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác CCHC, sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ được thành phố giao, đảm bảo hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, thành phố.

Tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC, loại bỏ các chi phí không chính thức cho người dân, doanh nghiệp. Kịp thời công bố, công khai và cập nhật TTHC trên cổng dịch công, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và tại nơi tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC.

Thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC các cấp, thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị về các quy định TTHC; xử lý nghiêm các trường hợp giao tiếp, ứng xử thiếu chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận tiếp dân, trực tiếp giải quyết TTHC với công dân.

Nguyên Phương/Chinhphu

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính tại chuyên mục của Nguoiphutrach.vn. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913533992 hoặc gửi về hòm thư [email protected]