Đề xuất thi hoặc xét thăng hạng biên tập viên, phóng viên, quay phim

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

(Ảnh: Minh họa)

Thông tư này quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng II lên hạng I, từ hạng III lên hạng II và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III (nếu có) đối với: 1. Biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình; 2. An toàn thông tin, quản trị viên hệ thống, kiểm định viên công nghệ thông tin, phát triển phần mềm; 3. Âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim (gọi chung là viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông).

Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng

Dự thảo cũng nêu rõ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng. Viên chức được cử dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông từ hạng II lên hạng I, từ hạng III lên hạng II khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, được cấp có thẩm quyền cử dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, cụ thể: Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông hạng II đối với viên chức đăng ký dự thi thăng hạng lên hạng I;

Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông hạng III đối với viên chức đăng ký dự thi thăng hạng lên hạng II;

Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông hạng IV đối với viên chức đăng ký dự xét thăng hạng lên hạng III.

Được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 01 năm công tác liền kề với năm nộp hồ sơ dự thi; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi, xét theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV; Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT.

Nội dung, hình thức thi thăng hạng

Nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I , hạng III lên hạng II đều gồm 2 phần: 1. Phần thi trắc nghiệm (trên máy tính hoặc trên giấy) gồm 3 môn: a. Môn Kiến thức chung: 60 câu hỏi kiểm tra kiến thức, hiểu biết của viên chức về pháp luật về viên chức và chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. Thời gian thi 60 phút.

b. Môn Ngoại ngữ: 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trình độ bậc 4. Thời gian thi 30 phút.

c. Môn Tin học: 30 câu hỏi trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Đối với phần thi thứ 2: Phần thi chuyên môn, nghiệp vụ: Trường hợp thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I thì hình thức thi là Thi viết thuyết minh nhiệm vụ (chương trình, đề án, dự án) và bảo vệ thuyết minh. Thời gian thi: Viết thuyết minh nhiệm vụ: không quá 08 tiếng; bảo vệ thuyết minh nhiệm vụ: Tối đa 30 phút/thí sinh.

Trường hợp thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II thì phần thi chuyên môn, nghiệp vụ cũng là thi viết, thời gian thi là 180 phút.

Viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Thông tin và Truyền thông phải dự thi đủ các môn thi (trừ những môn được miễn thi theo quy định), trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên của mỗi môn thi trắc nghiệm và đạt 50 điểm trở lên đối với môn chuyên môn, nghiệp vụ.

Xét thăng hạng viên chức từ hạng IV lên hạng III

Nội dung xét thăng hạng là: Xem xét, thẩm định việc đáp ứng yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ, tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Hình thức xét là: Thẩm định hồ sơ dự xét theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông hạng III.

Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 12/2012/TT-BNV. Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III là viên chức được Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp xác định Đạt các điều kiện quy định.

LP/Chinhphu.vn

Bạn đang đọc bài viết Đề xuất thi hoặc xét thăng hạng biên tập viên, phóng viên, quay phim tại chuyên mục Tổng phụ trách giỏi của Nguoiphutrach.vn. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913533992 hoặc gửi về hòm thư [email protected]